Wartawan dan Etika

BLOG YANG MENGISAHKAN ERTI WARTAWAN, PERANAN, TANGGUNGJAWAB, SERTA ETIKA SEBAGAI PENGAMAL MEDIA

PEMBUKA KATA

Peranan, tanggungjawab, etika sebagai pengamal media di Malaysia

Sunday, March 28, 2010

Etika dan kewartawanan


Gambar Hiasan

Jika bercakap tentang etika kewartawanan, ianya sering berhadapan dengan situasi tarik tali antara unsur untuk menghasilkan berita yang komersial dan tangunggjawab sosial. Menghasilkan berita sensasi dapat melariskan akhbar dan majalah. Berhadapan dengan keadaan ini, wartawan harus membuat pertimbangan bijak dan bekerja secara kreatif dalam menyampaikan mesej kepada pembaca.

Pandangan popular mengatakan jika wartawan tidak memenuhi kehendak pembaca, maka akhbar dan majalah mereka akan berhadapan dengan kegagalan dari sudut jualan dan persembahan produk kepada pembaca. Mungkin pandangan ini tidak seharusnya dipegang oleh wartawan kerana menjadi wartawan bukan sahaja menjadi pencatat peristiwa tetapi mereka perlu mencipta peristiwa.
Proses ini berlaku melalui penyaluran mesej yang betul terhadap pemikiran pembaca. Kualiti sesebuah penulisan itu tidak hidup sendiri. Ia perlu bergabung dengan kemahiran-kemahiran individu lain dengan melibatkan grafik, reka letak, pemasaran, gaya persembahan dan proses pujukan pelanggan. Sinergi ini akan menjadikan satu produk kelihatan hebat dan menarik pelanggan.


Gambar Hiasan

Kalau kita mematuhi kod etika kewartawanan sudah tentu tidak ada masalah. Dalam pengertian yang paling mudah, etika bermaksud jika anda memandu ikutlah peraturan jalanraya. Atau jika anda meletak kereta, letakkan di tempat letak kereta yang betul. Jika anda mematuhi peraturan, kereta anda tidak akan terbabas.
Begitulah juga, jika anda seorang wartawan yang mengamalkan etika kewartawanan dengan betul, anda tidak perlu risau dengan cabaran. Etika kewartawanan adalah merupakan satu sistem yang merangkumi prinsip dan perilaku yang boleh membimbing para wartawan ke arah perilaku yang lebih bertanggungjawab. Etika juga sesuatu yang berlandaskan falsafah kebenaran dan kejujuran.

Etika kewartawanan adalah satu sistem yang merangkumi prinsip dan perilaku yang boleh membimbing para wartawan ke arah perilaku yang lebih bertanggungjawab. Bagi perspektif Islam, etika adalah berlandaskan falsafah kebenaran dan kejujuran.

Mus Chairil Samani (1996), mendefinisikan bahawa kod etika ialah garis panduan sistematik yang menetap dan mengawal tingkah laku yang bersifat unggul bagi anggota sesuatu profesion manakala , etika kewartawanan adalah undang-undang dalam bidang kewartawanan.( Mior Kamarul Shahid)

Setiap wartawan bebas menyata dan menyuarakan pendapat masing-masing dalam penulisan sesuatu laporan, namun setiap pandangan yang dinyatakan perlulah mempunyai batasan dan bukannya pandangan yang boleh menjatuhkan mana-mana pihak. Untuk menjadi seorang pengamal media yang berjaya, setiap wartawan perlulah mempunyai sikap etika dalam diri masing-masing.

No comments:

Post a Comment