Wartawan dan Etika

BLOG YANG MENGISAHKAN ERTI WARTAWAN, PERANAN, TANGGUNGJAWAB, SERTA ETIKA SEBAGAI PENGAMAL MEDIA

PEMBUKA KATA

Peranan, tanggungjawab, etika sebagai pengamal media di Malaysia

Sunday, March 28, 2010

Kelebihan dan kelemahan Etika Kewartawanan

Di dalam melakukan sesuatu perkara, pastinya mempunyai kebaikan dan keburukan bergantung kepada orang yang melakukannya. Di dalam etika juga mempunyai kebaikan dan keburukan dalam penyampaian sesuatu mesej kepada orang ramai.

Dari segi kebaikan, wartawan akan membuat laporan mengikut etika yang telah ditetapkan dan dengan ini, segala maklumat atau sumber yang digunakan adalah tepat dan masyarakat tidak akan bimbang akan kesahihan maklumat yang disiarkan. Dengan adanya kod kewartawanan, kod ini menentukan apa yang boleh dan tidak boleh oleh pengamal media kewartawanan semasa bertugas.

Melalui etika, wartawan dapat mencorakkan berita mengikut keadaan dengan mengambil kira kesan ke atas masyarakat dan Negara. Oleh itu, demi kepentingan semua pihak, wartawan perlu beroperasi berlandaskan etika . Dengan adanya etika kewartawanan juga, wartawan itu perlu bertanggungjawab dengan tidak meletakkan kepentingan diri melebihi kepentingan masyarakat, abngsa, agama, dan Negara.

Selain itu, kewujudan kod etika kewartawanan akan meningkatkan lagi profesionalisme dan kewibawaan seseorang wartawan. Ia juga dapat membantu seseorang wartawan dalam menghasilkan laporan yang lebih objektif, adil, bertanggungjawab dan tepat. Melalui etika juga akan menjadi panduan kepada wartawan dalam menjalankan tugas dimana laporan yang ditulis oleh wartawan adalah benar serta ketepatan fakta yang adil.

Etika dan kebebasan saling berkait antara satu sama lain. Jika kita mempunyai etika bermakna, kita mempunyai batas-batas tertentu. Kita tidak boleh menulis apa saja yang kita fikirkan wajar dan etika adalah seiring dengan tanggungjawab. Daripada kod kerahsiaan sumber pula, dengan adanya kod etika yang diamalkan oleh wartawan itu, wartawan akan menghormati rahsia professional berhubung dengan sumber maklumat.Wartawan juga perlu menggunakan cara atau saluran yang betul untuk mendapatkan berita, gambar dan dokumen yang berkaitan.

Bagi kelemahan dalam etika kewartawanan pula, banyak maklumat yang diperolehi oleh wartawan itu disekat oleh orang ketiga kebanyakkan akhbar utama di Negara ini dikawal oleh kerajaan yang memerintah. Sebagai contohnya, sekiranya berlaku penyelewengan daripada Menteri didalam kerajaan, para wartawan akan disekat untuk menyiasat perkara ini kerana pihak kerajaan menganggap ini akan menjatuhkan reputasi dan nama Negara dan sekaligus laporan yang disediakan oleh wartawan akan disekat. Di dalam perkara ini, kebebasan wartawan dalam penulisan laporan disekat dan ini semestinya akan membuatkan yang salah terus melakukan kesalahan.

Hal ini berbeza dengan berlaku di Negara barat dimana kebebasan pengamal media dalam melaporkan sesuatu tidak disekat dan disifatkan bebas untuk menyiarkan sesuatu perkara. Meraka juga tidak takut dengan tindakan yang bakal dihadapi kerana mereka menganggap apa yang disiasat dan dilaporkan adalah benar dan tidak ditokok tambahkan.

Selain itu, dengan adanya kod etika dan undang-undang juga, pengamal media akan tersekat dalam penyiasatan dan laporan yang ingin dikemukakan. Hal ini kerana, sekiranya wartawan tersebut menjatuhkan reputasi orang kenamaan, mereka takut akan dikenakan tindakan daripada pihak atasan dan ini menyebabkan mereka tidak berani menyiasat sedalamnya dalam sesuatu kes.

Perkara yang kita boleh lihat pada masa sekarang adalah berkaitan dengan mainan politik antara kerajaan dan pembangkang. Kebanyakan akhbar adalah dipegang oleh kerajaan dan segala wartawan pelulah memihak kepada kerajaan walaupun ada masanya kerajaan silap dalam melakukan sesuatu perkara. Dalam perkara ini, akhbar-akhbar akan menyiarkan segala perkara kebaikan dalam kerajaan dan akan memburukkan dan menjatuhkan reputasi parti pembangkang dan ini sudah semestinya akan menyebabkan berat sebelah berlaku.

Pada pendapat saya, pengamal media dan organisasi akhbar sepatutnya adil dalam penyebaran berita dan tidak seharusnya memihak kepada mana-mana pihak kerana takut akan kuasa daripada pihak tertentu. Sekiranya pihak kerajaan melakukan kesalahan, media haruslah jujur dalam penyampaian maklumat dan bukannya menyorokkan kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan dan terus menjatuhkan reputasi parti pembangkang.

Daripada kes penyiasatan pula, kita dapat lihat bahawa negara kita kurang dalam melahirkan wartawan penyiasatan dimana kebanyakannya menyatakan kebebasan mereka disekat untuk melakukan siasatan terhadap sesuatu perkara dan kemungkinan akan dikenakan tindakan sekiranya berkeras untuk terus menyiasatnya. Sebagai contohnya, kes seorang wartawan Suara Keadilan, Qayum Rahman telah meminta pihak polis untuk menyiasat insiden berkenaan ugutan dan gangguan daripada “polis cawangan khas” berikutan rentetan dari siasatnnya terhadap berita di Kampung Bukit Rokan, N.Sembilan. Hal ini kerana ia melibatkan orang kenamaan yang ditemubual oleh wartawan terbabit.
Dari segi etika dan undang-undang juga menyebabkan perkara seperti ini disekat untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Apa yang berlaku disini boleh dilihat dari pelbagai perspektif termasuk persoalan berkenaan kebebasan media yang cuba diterapkan oleh wartawan terbabit.

Secara kesimpulannya, masyarakat haruslah menilai sendiri sama ada baik atau buruknya mesej yang disampaikan oleh media dan kami berpendapat bahawa tidak perlu menyekat kebebasan akhbar kerana sekiranya maklumat yang diperolehi adalah betul dan tepat, maka kita harus berdepan dengan kenyataan dan bukannya menyorokkan kesalahan terbabit.

No comments:

Post a Comment