Wartawan dan Etika

BLOG YANG MENGISAHKAN ERTI WARTAWAN, PERANAN, TANGGUNGJAWAB, SERTA ETIKA SEBAGAI PENGAMAL MEDIA

PEMBUKA KATA

Peranan, tanggungjawab, etika sebagai pengamal media di Malaysia

Sunday, March 28, 2010

Tanggungjawab Wartawan


Gambar Hiasan


Dalam menjalankan tugas setiap wartawan di negara ini disarankan supaya mematuhi rukun moral yang digariskan oleh Kesatuan Wartawan Kebangsaan Malaysia (National Union of Journalists). Rukun moral yang digariskan oleh Kesatuan Wartawan Kebangsaan Malaysia(NUJM) ialah:

1. Menghormati kebenaran dan hak orang ramai untuk mendapatkan laporan yang benar
dan Tepat.
2. Mempertahankan dua prinsip penting iaitu kebebasan mencari dan mencetak laporan
secara jujur dan hak mengulas dan menegur secara adil tanpa tekanan daripada mana-
mana pihak.
3. Laporan yang dibuat hanya berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan sahih daripada
sumber juga yang jelas dan sah.
4. Cara yang digunakan untuk mendapat berita, gambar dan dokumen penting hendaklah
secara jujur dan mengikut undang-undang.
5. Sanggup menyiarkan kembali kenyataan yang benar jika berlaku kesilapan dalam
laporan awal.
6. Memelihara supaya tidak menyiarkan sumber jika diminta berbuat demikian.
7. Mengelakkan kesalahan besar dengan sengaja yang termasuk plagiarisme, fitnash,
umpat, tohmahan, cacian, tuduhan tanpa asas, rasuah supaya menyiar atau
menyembunyikan sesuatu dalam laporan.
8. Tidak tunduk kepada sebarang tekanan, paksaan atau ancaman untuk mempengaruhi
keputusan terhadap laporan yang difikir penting dan patut diketahui umum.


Gambar Hiasan

Berdasarkan rukun moral ini, tidak dinafikan tanggungjawab wartawan adalah melaporkan perkembangan dan kejadian yang benar, sama ada mengenai kejayaan, kelemahan atau kepincangan dalam masyarakat untuk kepentingan orang ramai. Bagaimanapun tanggungjawab ini tidak dapat ditunaikan sepenuhnya dalam semua keadaan di bawah semua sistem pemerintahan. Ia berbeza mengikut suasana atau sistem pemerintahan sesebuah negara serta corak hidup masyarakat negara tersebut.


Dalam negara demokrasi, wartawan bukan hanya wajib melaporkan apa yang benar, tetapi juga melaporkannya dengan penuh tanggungjawab dan keyakinan bahawa laporannya adalah semata-mata untuk kebaikan dan kepentingan rakyat dan negara keseluruhannya.

No comments:

Post a Comment